O nás 

Naše pracoviště ORL, foniatrie, sluchová protetika s.r.o Plzeň se specializuje na diagnostiku a léčbu chorob ušních, nosních a krčních , dále pak na diagnostiku, léčbu, kompenzaci a rehabilitaci poruch hlasu, řeči, sluchu a rovnováhy. Pracoviště vyžaduje erudované lékaře, specializované zdravotní sestry, náročné a kvalitní prostorové a přístrojové vybavení.

Lékaři:
 
  • MUDr. Helena Koželuhová
  • MUDr. Štěpánka Havlová
  • MUDr. Robert Sakař

Střední zdravotnický personál:
 
  • Lemanová Štěpánka
  • Černá Anna
  • Koupalová Ivana
  • Krejčíková Miroslava