O nás 

Naše pracoviště ORL, foniatrie, sluchová protetika s.r.o Plzeň se specializuje na diagnostiku a léčbu chorob ušních, nosních a krčních , dále pak na diagnostiku, léčbu, kompenzaci a rehabilitaci poruch hlasu, řeči, sluchu a rovnováhy. Pracoviště vyžaduje erudované lékaře, specializované zdravotní sestry, náročné a kvalitní prostorové a přístrojové vybavení.

Lékaři: MUDr. Helena Koželuhová
            MUDr. Štěpánka Havlová
            MUDr. Zdeněk Ježek

Sestry: Štěpánka Lemanová
           Markéta Brýnová
           Martina Drechslerová
           Václav Burda