https://www.high-endrolex.com/1 https://www.high-endrolex.com/1https://www.high-endrolex.com/1 Informace pro pacienty | ORL, FONIATRIE, SLUCHOVÁ PROTETIKA s.r.o. Pzeň

Informace pro pacienty 

 Informace pro pacienty v souvislosti s implementací zdravotnického zařízení do GDPR

 
Vážení pacienti,
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
 
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
 
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
 
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je primář zdravotnického zařízení MUDr. Štěpánka Havlová nebo Váš ošetřující lékař.