https://www.high-endrolex.com/1 https://www.high-endrolex.com/1https://www.high-endrolex.com/1 Nabízené služby | ORL, FONIATRIE, SLUCHOVÁ PROTETIKA s.r.o. Pzeň

Nabízené služby 

ORL

Komplexní ORL vyšetření, včetně mikroskopických metod, a léčbu chorob ušních, nosních a krčních.Rozšířili jsme také služby našeho pracoviště o sonografické vyšetření krku, slinných žláz a štítné žlázy.

Sluch

Na našem pracovišti ORL,foniatrie, sluchová protetika s.r.o. provádíme komplexní vyšetření sluchu a sluchového orgánu behaviorálními i objektivními vyšetřovacími metodami, včetně vyšetření  sluchu u dětí od novorozeneckého věku.  Využíváme nejmodernější audiometrickou komoru pro měření prahu sluchu a vyšetření srozumitelnosti řeči.  Dále provádíme objektivní audiometrická vyšetření pomocí přístroje na měření otoakustických emisí pro screeningové vyšetření sluchu od novorozeneckého věku. Posuzujeme stav středouší pomocí klinického tympanometru, provádíme BERA vyšetření.  Stanovujeme typ a stupeň sluchové vady, následně máme  široké možnosti korekce všech typů sluchových vad sluchadly.

Provádíme také plošný screening sluchových vad u pětiletých dětí v rámci preventivních prohlídek.

Sluchadla

Sluchadlo je zcela standardní léčebnou pomůckou. Moderní sluchadla jsou dnes jednak závěsná, jednak zvukovodová. V některých případech brýlová. Každý nedoslýchavý má jiný typ a stupeň sluchové vady, proto je třeba velmi pečlivě vybrat typ sluchadla vhodný k individuální korekci sluchové vady, každé sluchadlo  přizpůsobit a pečlivě nastavit  pro jednotlivého pacienta. Sluchadla nastavujeme pomocí speciálních počítačových programů. Jsme schopni na PC nastavovat individuálně sluchadla všech sluchadlových firem na českém trhu. Spolupracujeme  také se servisními organizacemi, doporučujeme další pomůcky pro sluchově postižené.

Velmi úzce spolupracujeme se Speciální mateřskou školou a základní školou pro děti s vadami sluchu v Plzni.

Řeč

V péči  našeho pracoviště ORL,foniatrie, sluchová protetika s.r.o.  jsou děti s poruchou vývoje řeči, koktavostí, breptavostí, dysfáziemi. Posuzujeme stav vývoje řeči u dětí od 2 let a navrhujeme možnosti řečové rehabilitace. Děti dlouhodobě sledujeme. Provádíme komplexní ORL vyšetření, vč. vyšetření sluchu, podrobný popis stavu řeči,  řadu řečových testů,  spolupodílíme se na stanovení motorických a mentálních schopností dítěte. Úzce spolupracujeme se speciálními pedagogy- klinickými logopedy, dětským neurologem, dětským psychologem, pedagogicko- psychologickou poradnou i dětským psychiatrem.
Dlouhodobá je velmi úzká spolupráce se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči v Plzni.

Hlas

Naše pracoviště ORL,foniatrie, sluchová protetika s.r.o.s se specializuje na  diagnostiku a léčbu onemocnění hrtanu, hlasivek a hlasových poruch. Provádíme screening   a dispenzarizaci pacientů s nádorovým onemocněním hrtanu.
Zvláštní  zřetel klademe na problematiku hlasových profesionálů, zpěváků, herců, učitelů a dalších.
Pracoviště je vybaveno nejmodernější diagnostickou a zobrazovací technikou. Provádíme rutinně laryngoskopické i laryngostroboskopické vyšetření. Také měříme hlasové pole a posuzujeme frekvenční i dynamický rozsah hlasu.
Nedílnou součástí naší péče je rehabilitace hlasu.


Závratě, poruchy rovnováhy

Na našem pracovišti ORL,foniatrie,sluchová protetika s.r.o.  provádíme diagnostiku a diferenciální diagnostiku závratí a poruch rovnováhy. Rovnováha je ovlivněna koordinací a správnou činností celé řady systémů.  Jedním z nich je i vestibulární systém, který je umístěn ve vnitřním uchu.  Na našem pracovišti provádíme komplexní vestibulární a audiologické  vyšetření , vč. elektronystagmografického vyšetření , a následnou léčbu závrativých stavů.


Vstupní a preventivní vyšetření ORL

Provádíme také vstupní a preventivní vyšetření ORL, včetně posouzení stavu sluchu při práci v riziku hluku , způsobilosti k řízení motorových vozidel a způsobilosti ke zbrojnímu průkazu.
Dále provádíme vstupní foniatrické vyšetření před přijetím do vzdělávací instituce / pedagogická fakulta, konzervatoř, DAMU, JAMU…../ Provádíme píchání ušních lalůčků pro náušnice.